Engineer | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 12 7th, 2009
 Engineer

Engineerเผ่า: Legion

ประเภท: Agility


Strength: 20เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +2
Agility: 20เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +2.3
Intelligence: 21เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +2.1

Attributes


Health: 530Health Regen: 1.85
Mana: 273Mana Regen: 0.85
Movement Speed: 295

การโจมตี


โจมตีแบบ: Ranged
ระยะการโจมตี: 500
Damage: 20 – 27
Cooldown ของการโจมตีแต่ละครั้ง: 1.41 วินาที
โจมตี 0.71 ครั้งต่อวินาที

การป้องกัน


Armor: 3.6

รายละเอียดสกิล

The Keg

The Keg
ทุ่มถังเบียร์ลงพื้นที่เป้าหมาย ทำให้เกิดการระเบิดรุนแรง ทำ Damage และ Stun ใส่ศัตรูที่อยู่ในรัศมีรอบๆ

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: พื้นที่เป้าหมาย
ชนิด: Magic
Range: 800
Radius: 200
Mana cost: 80/100/120/140
Cooldown: 14 วินาที
- ทำ Damage จำนวน 100/150/200/250 หน่วยใส่ศัตรูในรัศมี และ Stun เป็นระยะเวลา 1.25/1.5/1.75/2 วินาที
- ศัตรูจะถูกผลักออกไปไกล 250 หน่วย จากจุดที่มีการระเบิด


Steam Turret

Steam Turret
สร้างป้อมปืนในพื้นที่เป้าหมาย ป้อมปืนมีไอเทมเหมือนกับ Engineer และจะหายไปเมื่อ Engineer ตาย

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: พื้นที่เป้าหมาย
Range: 800
Radius: 700
Mana cost: 100
Cooldown: 22 วินาที
- ป้อมปืนทำ Damage ได้ 10/20/30/40 หน่วยในแต่ละนัด ซึ่งป้อมปืนยิงครั้งละ 10 นัดต่อวินาที
- ป้อมปืนมีระยะในการยิง 800 หน่วย กระสุนแต่ละนัดผลักศัตรูออกไปในระยะ 10/15/20/25 หน่วย


Spider Mines

Spider Mines
Engineer สามารถสร้างกับระเบิดขนาดเล็ก ซึ่งสามารถติดตามศัตรูที่เดินผ่านได้

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ตำแหน่งของฮีโร่ปัจจุบัน
ชนิด: Magic
Mana cost: 90/100/110/12
Cooldown: 7 วินาที
- กับระเบิดไม่สามารถมองเห็นได้ ยกเว้นศัตรูเดินเข้ามาใกล้ในระยะ 200
- กับระเบิดไล่ตามศัตรูด้วยความเร็ว 600 จนกว่าจะระเบิดใส่ศัตรูและทำ Magic Damage เท่ากับ 150/200/250/300 หน่วย ในรัศมี 250
- Engineer สะสมระเบิดครั้งละ 1/2/2/3 อัน และจะรีเฟรชใหม่ทุกๆ 30 วินาที
- กับระเบิดสามารถถูกวางได้สูงสุด 9 อัน


Energy Field

Energy Field
สร้างสนามพลังงานแม่เหล็ก ศัตรูที่เดินเข้าหรือออกจากสนามพลังจะได้รับ Damage และติดอาการใบ้ ไม่สามารถใช้สกิลได้

สกิลเรียกใช้


ชนิด: Magic
Radius: 475
Mana cost: 200
Cooldown: 85 วินาที
- สร้างสนามพลังในรัศมี 475 รอบๆ Engineer มีระยะเวลาอยู่ได้นาน 6/9/10 วินาที
- ทำ Damage ใส่ศัตรูที่เดินผ่านเท่ากับ 100 หน่วย และติดอาการใบ้นาน 2 วินาที
- ศัตรูที่อยู่ภายในสนามพลังจะถูกลดพลังชีวิตลงเรื่อยๆ 3/5/7% ของ Max Health

แสดงความคิดเห็น