Iron Shield | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 11 30th, 2009
 Iron Shield

Iron Shield

+6 Agility
ป้องกัน Damage ทุกครั้งที่โดนโจมตีจากฮีโร่ได้ 20 หน่วย แต่ถ้าเป็นการโจมตีจากฮีโร่ Ranged จะป้องกันได้ 10 หน่วย แต่ถ้าถูกโจมตีจากครีป จะมีโอกาสป้องกันเพียง 60%
ราคา: 0

ไอเทมที่ต้องการ

Iron Buckler
Iron Buckler
ราคา: 250
Duck Boots
Duck Boots
ราคา: 150
Duck Boots
Duck Boots
ราคา: 150


ราคารวมทั้งสิ้น: 550

แสดงความคิดเห็น