Posted by Heroes of Newerth on 12 19th, 2009
 Icebrand

Icebrand

+15 Strength
+6 Agility
+10 Damage
ทุกครั้งที่โจมตี จะทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ได้ช้าลง 15% จากความเร็วปกติ เป็นระยะเวลา 1.5 วินาที
ราคา: 750

ไอเทมที่ต้องการ

Fleetfeet
Fleetfeet
ราคา: 450
Mighty Blade
Mighty Blade
ราคา: 1000


ราคารวมทั้งสิ้น: 2200

แสดงความคิดเห็น