Posted by Heroes of Newerth on 07 7th, 2010
 HoN Patch Changelog 1.0.6.1 และ 1.0.5

HoN Patch Changelog 1.0.6.1 และ 1.0.5

อัพเดต HoN Changelog Patch ใหม่ล่าสุด 1.0.6 และ 1.0.6.1 รวมถึง changelog ย้อนหลังไปในเวอร์ชั่น 1.0.5

ขออนุญาตอัพเดตเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับ

Version 1.0.6.1
————-
Gladiator voice

Version 1.0.6
————-
Improved pathfinding most noticeable during the laning phase.
Some effects tweaks to heroes to clean things up
Some tooltip fixes
Added note about AudaciousSam’s Blood Chalice to the 1.0.5 patch notes

Vulture Lord
Removed armor aura

Nullstone
Recipe price from 825 to 1000
No longer reduces cooldown if hit by a spell while in cooldown

Steamstaff
Damage increased by 2
* This means any item that uses a Steamstaff in some way was increased accordingly

Chronos
Fixed Curse of Ages level 2/3/4, it will now properly stun and reset charges
Curse of Ages now counts “down” in charges rather than up, always stunning when no charges are left

Gauntlet
Fix to make sure when gauntlet activates Infernal Instability while the glove is in midair it works properly after it’s return and can still go off

Glacius
Ally-freeze through Ice Imprisonment damage reduction from 20/40/60/80 to 20/30/40/50%

Gladiator
Fixed Showdown so it does not teleport magic immune units
Fixed Flagellation going on cooldown correctly when you attack gadgets

Rampage
Fixed the instant death bug

Version 1.0.5
————-
General

“Report A Player” added
* Upper left on the System Bar, ! symbol
* Fill out the form to report another player for inappropriate actions
* False reporters will be punished

Tons of tool tip updates and fixes
Fixed a bug allowing Post Haste to teleport to couriers. Post Haste can teleport to player owned pets, such as War Beast’s wolves
Gave Vulture Lord’s second ability an icon (means the aura no longer displays a black and white checkerboard)
Stores will no longer remove the ‘can buy from me’ state if you or a courier goes invulnerable
Decreased in-game font size slightly
Added a new message when the courier is killed by a non-hero unit, it will now show a minimap ping along with the appropriate game message indicating which team the courier was killed by

Fixed an issue where players would add a chat channel to auto connect to upon startup, and then later be unable to remove this channel from their list because they were banned from the channel. Players attempting to join channels they are set to auto connect to and are also banned from will have that channel automatically removed from their list if they attempt to connect to the channel they are banned from
Pressing the “Alt” key (or whatever key the player has defined as chat_gameLobbyChatToggle) when in the game lobby will no longer toggle the chat type like it used to. It now must be held down and used in conjunction with the enter key, or with the mouse click of the “Send” button
Fixed a Mac/Linux crash
Fixed issue preventing players from selecting a potential hero during the banning phase.
Disconnected players will no longer random when it becomes their turn to pick, unless they run out of time.
* Disconnected players are not allowed to use “extra time” in BP mode (if it is their turn, and they are disconnected, then they will pick their potential hero or a random hero)
Fixed an issue in duplicate hero mode where if two players had the same hero “potentially” selected, only one would get it and the other would random
Misc server optimizations to improve stability
News is hidden when choosing to follow a player
The client will no longer display a message indicating the player will get a leave for disconnecting if they are in a replay or a practice game

Invis Rune
Now has a 2s fade time. Any spell, ability, or item can be used in this fade time without ending the stealth.

Items

Mana Battery is now in Supplies
Power Supply is now in both Supplies and Initiation

New Item: Blood Chalice (Initiation)
* On use, grants 150 temporary mana in exchange for 150 health. Mana will disappear slowly if not used. Damage cannot kill.
* Special thanks to user AudaciousSam, who originally suggested the concept for this item in DotA and gave us permission to use it in HoN.

Astrolabe
Fixed a bug so the debuff cannot be dispelled

Bottle
Fixed it so when you have illusion bottled and use it, the illusions still don’t have it bottled!
Double Damage will now correctly last 45 seconds instead of 30 seconds when used out of a bottle

Frostfield Plate
Can no longer be used by Couriers

Geometer’s Bane
Illusions now gain the 0.1s invulnerability as well

Ground Courier
Will be attacked by creeps/towers again

Loggers Hatchet
No longer works on splash damage

Puzzlebox
Melee minion abilities moved to slots 3,4 to make it clear which is which
Puzzlebox Minions will no longer be able to attack towers unless the owner is within 925 units of them

Void Talisman
Applies -5.5 Magic Armor for the duration

Whispering Helm
Can no longer be used by Couriers

Heroes

New Legion Strength hero, Gladiator, based off DotA’s Kunkka
* We know he is missing a voice right now. We had it re-recorded for quality, it will be hot-fixed into the game within a few hours.
Updated recommended items for several heroes

Balphagore
Balphagore‘s third ability will no longer consume gadgets. Om nom nom.
Hell on Newerth
* Cast time removed
* Expanding ring now ‘sticks’ on Balphagore as he moves and expands to max distance 300ms faster

Behemoth
Shockwave will no longer hit couriers

Bubbles
When toggled on, Take Cover will now automatically be used if the source of damage is owned by an enemy hero (enemy pets/gadgets will trigger it)

Blacksmith
Fixed an issue causing Frenzy multicast to not apply to the correct number of targets (usually one less than it should)

Chipper
Players are now deny-able if they are burning from the Tar Toss + Rocket combo
Tar Toss duration lowered from 5s to 2/3/4/5 secs

Chronos
Rewind heal rate doubled (max 50% per second)
Curse of Ages
* Buff/Debuff time lowered from 10s to 8.5s
* Bashes every 8/7/6/5 hits
* Deals 20/40/60/80 magic damage on bash hit
* Bash stun from .25/.5/.75/1 to 1s all levels
* Agi steal from 1/1/2/3 to 1/2/2/3 agility per hit against heroes
* Can now build charges between targets for Curse of Ages
* Can now gain charges from denies

Devourer
Devour now reveals any target bit for the duration

Electrician
Shield is now a self target cast instead of a toggle
* Cast time removed
* Costs 20% of max mana to cast, if mana is less than that, uses all of it
* Mana consumed is applied as the shield for 12s
* Absorbs 50% of damage at the cost of 2/1.66/1.25/0.75 mana consumed per damage taken
* DPS of the shield AOE increased from 12/24/36/48 to 15/30/45/60
* Shield is unremovable

Engineer
Turret reworked
* Changed to a vector targeting ability to decide the direction it is facing
* Manacost lowered from 120 to 100
* No longer controllable and only lasts 6 seconds
* No longer gets a copy of Engineer‘s items
* Lays down suppressive cover fire in a cone shooting 6 times across the cone’s 800 range, 400 unit spread, 30 shots total
* Each bullet deals 25/40/55/70 Physical damage and applies a 7% stacking movespeed snare (5s duration) to all targets hit
* Units hit are pushed 25 units away from the turret
* Can only be hit by a max of 5 bullets
Energy Field
* Will no longer hit couriers
* Duration lowered from 6/9/12 to 6/8/10
* Hits to kill lowered from 5 to 4

Forsaken Archer
Crippling Volley
* Ministun removed
* Radius lowered from 225 to 200
* Damage done increased from 85/140/195/250 to 85/150/215/280

Fayde
Strength growth from 2.2 to 2.0
Base agility from 21 to 19
Lowered movement speed from 305 to 300
Charges from Scythe/Shadow Stance lowered from 2/3/4/5 and 1/2/3/4
Reflection
* Movespeed while stealthed rebalanced from 10/20/30% to 10/15/20%
* Duration rebalanced from 30/35/40 to 20/35/50

Gauntlet
Undev
Reworked
Base STR reduced by 2 (24 to 22) and armor decreased by 0.5
Infernal Instability
* Applies Infernal Instability to self for 4 seconds. Granting 10/20/30/40 movement speed for the duration
* While Infernal Instability is active, Gauntlet‘s hand will detonate on the first target that it comes in contact with.
* This includes auto attacks, Grapple, or Gauntlet Blast. This ability can be activated while the glove is in mid flight.
* Upon detonation, deals 120/180/260/320 Magic damage in the radius, pushing back units near the hit target and applying a short minor snare for 1.5s
Grapple
* Hand goes 800 range
* Can only hit heroes, goes through creeps
* Now only grabs units on the way out, not the way back
* Moves both Gauntlet and the target to where you click, dealing 100/140/180/220 Magic damage to the target and stunning him for 1/1.2/1.4/1.6 seconds
Cripple renamed to Enfeeble
* 30 Max charges
* 0.8/0.6/0.4/0.2 time between a charge is gained
* On attack, transfers all charges to the target, slowing 1% Move, Attack, and Cast speeds per charge for 5 seconds.
Gauntlet Blast
* 75/65/55s Cooldown
* 600/700/800 Range
* 100/150/200 Manacost
* Shoots the glove out at the target unit. Any enemies within 200 units of the glove as it flies are stunned for 4 seconds. This stun is broken if they take any damage after 1 second of being stunned.
* When the glove strikes the target, they take 300/450/600 Magic damage and all buffs are purged
* The target hero is stunned and revealed for 1.5 seconds.

Legionnaire
Int gain increased from 1.6 to 1.9
Terrify
* Cast time removed (0.6 -> 0)
* Now grants vision of the target for the duration of the charge
* Now reveals target for the duration of the charge
* Now grants 40/80/120/MAX movespeed (used to be max at all levels)

Madman
Base strength increased from 17 to 18
Barrel Roll
* Stun removed
*Manacost lowered from 130 to 110
* Applies a 30/37/44/50% Movespeed and Attackspeed snare for 3.5s
* Damage increased from 100/150/200/250 to 100/160/220/280

Nymphora
Nymphora’s Zeal now deals 25/50/75/100 Magic damage when hitting someone
* Can be hit on both the send and return trip
* No longer grants bonus AS / MS

Pebbles
Can no longer throw invisible units

Plague Rider
Extinguish is now a true deny (awards the stat)

Puppetmaster
Puppeteer’s Hold
* Fixed a rare bug causing Puppet Strings’ floating handles to never disappear
* “Snare” effect while under the effect halved from 155 force to 80 force
* Negative Attackspeed removed
* Cast point sped up from 500ms to 300ms

Rampage
All Magic damage changed to Physical
Stampede Reworked
* 9001 Range
* Same mechanic, charges target unit
* Gains 15/20/25/30 Movespeed per second
* Gains Treewalking after 4 seconds
* Does not gain Magic Immunity and no reveal state is placed on enemies
* When Rampage gets within 450 units of his target, he pounces on them almost instantly
* Causes a Stun and Pushback upon impact instead of just a stun
* Movespeed boost retained for 3s after impact
Might of the Herd Reworked
* No longer has a team aura
* 50 Manacost
* Gives self 4/6/8/10% Movespeed
* Gains 3/6/9/12% of movespeed in attack damage
* On use, stomps the ground every second for 1/2/3/4 seconds, applying Herded (-15 Movespeed) to all enemies in the radius for 5 seconds. This stacks.
Horned Strike Reworked
* 10/9/8/7 second cooldown
* Still stuns and pushes back the target on attack. 100 Physical damage at all levels
* While in cooldown, one second is subtracted for every 1000 units traveled by Rampage
Favor of Sol removed
New Ultimate: The Chains that Bind
* Rampage can use chains he carries around to grab an enemy hero, stunning them and dragging them behind himself for a limited time
* 200 Range
* 175/200/225 Manacost
* 105/90/75 second cooldown
* Binds the target to Rampage for 3/3.5/4 seconds and the target will be dragged behind him as he moves
* Rampage is Disarmed while dragging someone and the dragged target will take 20/30/40% of the distance they are dragged in Physical damage
* If Rampage and the target he is dragging get separated by more than 500 units the chains are broken

Slither
Toxin Wards will no longer apply their movement speed slow when they miss

Soul Reaper
Demonic Execution will no longer be usable on couriers

Soulstealer
Demon Hand now has a better indicator to its actual radius

Tempest
Purge should now affect Tempest‘s elementals after they split

Thunderbringer
Third ability’s damage marked as splash (so it doesn’t break Succubus‘ sleep, Gauntlet‘s ult etc.)

Vindicator
Glyph of Silence will properly silence heroes that go invulnerable during casts (Magmus, Madman, etc.)

Wildsoul
Illusions will properly copy themselves when he is under the effects of Bear Form

War Beast
Illusions will properly copy themselves when he is under the effects of Metamorphosis
Hellhounds will no longer be able to attack towers unless War Beast is within 925 units of them

Zephyr
Gust
* Stun Removed
* Damage increased from 75,125,175,250 to 75,150,225,300 ?

แสดงความคิดเห็น


27 Comments »

 1. เล่น ฟรี ทุก เสา อาทิต kub ดี ใจ จัง แต่ ห้าม เข้า room เกิน 1550 และ ไม่มี สถิติ

  comment-bottom
 2. Mr.skull Says:

  engineer กะ rampage ปรับ สกิลใหม่ ห่วย ลงเยอะเลยครับ คิดดูดิเอา อันติ เเบทไรเดอร์ ใส่ rampage ป้อม engineer ก็ สุ่ม ยิง 5 นัด เอง เเค่สโลว์ ได้ 2 ตัว นี้ เป็นไปได้อย่าเล่นนะ ครับ รอไห้เขาปรับสกิลเฮอะ (สกิลอื่นก็ปรับเเต่ไม่ได้ยกมาพูดครับ)

  comment-bottom
 3. เค้า คงแก้มากัน bug มั้ง คับ เห็นมี คลิบ rampage bug บ่อยๆ ตรง unti a ผม ยัง เคยโดนเลย คับ

  comment-bottom
 4. ส่วน engineer มัน จะ เปลี่ยน skill ทำ ไม ว่ะ งง ธรรมดา มัน ก็ ไม่ คอย hod อยู่ แล้ว ถ้า เล่น ไม่ เก่ง อะ นะ

  comment-bottom
 5. it was very interesting to read.
  I want to quote your post in my blog. It can?
  And you et an account on Twitter?

  comment-bottom
 6. Heroes of Newerth Says:

  Yes, you can but just give a link back to here.

  comment-bottom
 7. Mr.skull Says:

  เเง้ พูดไรกานนะ เขา ตก อังกฤษ นะ พูด ไทย ดิ เเง้

  comment-bottom
 8. Mr.skull Says:

  นี่ๆ คุน host (เขาของเว็บ) ครับ อัพเดท หน่อย ได้ใหม ครับ เรื่อง ฮีโร่ อะครับ ปรับสกิล กับ ตัว ใหม่มาเพียบ เลย ครับ เเต่ถ้า ไม่ว่าง ก็ ไม่เป็นไรครับ

  comment-bottom
 9. Mr.skull Says:

  เเละ ก็ ป๋ม อ่าน อังกฤษ ไม่ออก ครับ ช่วย เเปล ด้วย นะ ครับ [^.^’]

  comment-bottom
 10. เหมือน กัน พูด ไร อะ T_T งง เกี่ยว กับTwitter ใช้ไหม
  และaccounthon ด้วย

  comment-bottom
 11. เจ้า ของ wep นี้ คับ pathc ใหม่ แล้ว นะ คับ ลง ด้วย -*-

  comment-bottom
 12. Mr.skull Says:

  ที ใหม่ เเล้ว xso เเต่ เสาร์ อาทิต ไม่เห็นไห้เล่นฟรี เลย อะ ผมยังเข้าไม่ได้เลย ทั้ง ๆ ที่ ชอบ มากกก [T^T] เเต่ตัง ใกล้ครบละ จา ซื้อ รหัส มัน มาเล่น (คุนเจ้าของเว็บมีรหัส ยาง เอ้ย [>.<])

  comment-bottom
 13. Mr.skull Says:

  จง สู้ ต่อ ไป เจ้าของ web !!! (ปล. เอา มาจาก จงสู้ต่อไป ทาเคชิ จาก ไอ้มดเเดง เเรงเยอะ) [–‘]

  comment-bottom
 14. มัน หมด เขต แล้ว อะ คับ เลย ไม่ ได้ เล่น free โทด คราบบบบบบบบบ Mr.skull T_T

  comment-bottom
 15. Gladiator อะ โหด มาก มัน คือ kunka คับ

  comment-bottom
 16. Mr.skull Says:

  อยากกเล่น Hon อยาก เล่น deadwood gauntlet sandwait Skull อยาก มาก มาย (skull นะ ไม่ใช้ บี้ เดอะสตาร์)

  comment-bottom
 17. – -“

  comment-bottom
 18. WP Themes Says:

  Amiable dispatch and this post helped me alot in my college assignement. Thank you as your information.

  comment-bottom
 19. Mr.skull Says:

  ผม Mr.skull คร้าบ อารมณ์ ดี มี มุก มา ปล่อย บ่อย ๆๆ เเน่ รอ ต่อ ไป นะ ครับ เคอ เคอ เคอ เคอ

  comment-bottom
 20. Mr.skull Says:

  ถ้า ใครจะ เอา อีเเมว บอกได้ นะ จะให้ (อีเเมว ใครไม่รู้นะ)ตอนนี้เล่น Hon ไม่ได้ ตัง ไม่ครบ ต้อง ทำ ใจเล่น Dota ไป ก่อน เฮ้อจะบ้า ตาย {–‘} เทียบ Hon ไม่ได้ เลย ถึง มี ตัง ครบ ก็ มีปัญหา ตรง ซื้อ รหัส ไม่เป็นอิก อะ อ่าน อังกฤษ ไม่ออก (สอบเต็ม 10 ได้ 2 เอง) เฮ้อ เจ็ง [==’] คุนเจ้าของเเวบ ครับ ถ้าเหนใจก็ซื้อ รหัส ไห้ ผม หน่อย ครับ ถ้า ไม่ได้ ขอ ฝาก ซื้อ ได้ ใหม คร่าบ

  comment-bottom
 21. dota มี hero ใหม่ แล้ว อะ 4 ตัว น่า เล่น ด้วย T_T hon susu จร้า แต่ อย่า ออก hero แบบ dota อีก ได้ ไหม เบื่อ อะ T_T

  comment-bottom
 22. Mr.skull Says:

  ฮีรั้ว ไหม่ ดอทเอ เล่น เเล้ว ออก เเบบ มาสู้ ฮอน ไม่ได้เลย ทั้ง รูปร่าง ทั้ง ความสามรถ สกิล {–‘}เล่น ฮอน ดี กว่า อ้าก!!! อยาก เล่น Hon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! อ้าก!!!

  comment-bottom
 23. แต่ โหด ดี นะ

  comment-bottom
 24. แล้ว มัน pathc 1.0.0.8 แล้ว นะ คับ มี hero ใหม่ ด้วย เป็น strom ใน dota จร้า

  comment-bottom
 25. มัน ชื่อ doctor repulsor จร้า

  comment-bottom
 26. Mr.skull Says:

  ฮีโร่เเบบ ดอทเอ เอามาเฮอะ เเต่ ย่า พวก สิกล โกง ๆ มา อย่าง goblin วาง บอม อะ โกง เเละ ก็ Doom สกิล lvl?death กะ อันติ มัน อะ โกง ๆ อน่า เอา มา

  comment-bottom
 27. fix bad credit…

  I have been looking through these webpages and thought this site was interesting!…

  comment-bottom

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment