สาวก HoN เตรียมตัวนับถอยหลังสู่ Open Beta!!!
กำหนดการเปิด Open Beta ของ HoN ได้ประกาศออกมาแล้วคือ วันที่ 1 เมษายน 2553 นับถอยหลังพร้อมกัน และสมัคร account ได้ที่หน้าเว็บหลัก http://www.heroesofnewerth.com คราวนี้ใครยังไม่มี...