กิจกรรม Global HoN Challenge
สวัสดีสาวก HoN ทั้งหลาย เพื่อเป็นการฉลอง HoN ครบรอบ 2 ปี ทาง S2Games มีกิจกรรม และรางวัลสำหรับผู้เล่นทั่วโลก (แน่นอน ผู้เล่น...
HoN Patch Changelog 2.5.22 แปลไทย
Version 2.5.22 ———— – รายชื่อฮีโร่ฟรีมีดังนี้: * Gunblade * Sand Wraith * Valkyrie * Slither * Defiler * Pollywog Priest * Thunderbringer * Blacksmith * Hellbringer * Empath * Ophelia * Soul Reaper * Pandamonium *...
HoN Patch Changelog 2.5.21 แปลไทย
Version 2.5.21 ———— – รายชื่อฮีโร่ฟรีมีดังนี้: * Master of Arms * Puppet Master * Swiftblade * Shadowblade * Soulstealer * Arachna * Legionnaire * Salforis * Bubbles * Midas * Keeper of the Forest * Pebbles * Plague Rider *...
HoN Patch Changelog 2.5.20 แปลไทย
Version 2.5.20 ———— – รายชื่อฮีโร่ฟรีมีดังนี้: * Emerald Warden * Monkey King * Nomad * Aluna * Wildsoul * Gemini * Kraken * Pestilence * Magmus * Rampage * Torturer * Artesia * Gravekeeper * Jeraziah * Nymphora ==...
HoN Patch Changelog 2.5.19 แปลไทย
Version 2.5.19 ———— – รายชื่อฮีโร่ฟรีมีดังนี้: * Flint Beastwood * Night Hound * Forsaken Archer * Blood Hunter * Andromeda * Bombardier * Parasite * Witchslayer * Myrmidon * Kinesis * Martyr * Predator *...
HoN Patch Changelog 2.5.18 แปลไทย
Version 2.5.18 ———— – รายชื่อฮีโร่ฟรีมีดังนี้: * Dr. Repulsor * War Beast * Corrupted Disciple * Hammerstorm * Maliken * Draconis * Moraxus * Cthulhuphant * Fayde * Geomancer * The Chipper * Gauntlet * Wretched Hag * Demented...
HoN Patch Changelog 2.5.17 แปลไทย
Version 2.5.17 ———— – รายชื่อฮีโร่ฟรีมีดังนี้: – Scout – Night hound – Fayde – Nomad – Tremble – The Madman – Valkyrie – Revenant – Keeper of the Forest –...
HoN Patch Changelog 2.5.16 แปลไทย
Version 2.5.16 ———— – รายชื่อฮีโร่ฟรีมีดังนี้: * Tremble * Silhouette * Arachna * Madman * Zephyr * Slither * Succubus * Tempest * Blacksmith * Ophelia * Glacius * Empath * Deadwood * The Gladiator * Electrician –...
HoN Patch Changelog 2.5.15 แปลไทย
Version 2.5.15 ———— – รายชื่อฮีโร่ฟรีมีดังนี้: * Valkyrie * Sand Wraith * Shadowblade * Master of Arms * Soulstealer * Defiler * Pollywog Priest * Thunderbringer * Vindicator * Hellbringer * Accursed * Armadon * Drunken...
HoN Patch Changelog 2.5.14 แปลไทย
Version 2.5.14 ———— – รายชื่อฮีโร่ฟรีมีดังนี้: * Gemini * Swiftblade * Wildsoul * Puppetmaster * Aluna * Soul Reaper * Artesia * Gravekeeper * Bubbles * Nymphora * Plague Rider * Pandamonium * Salforis * Midas *...