เคล็ดลับการปัก Ward
Ward of Sight เป็นไอเทมที่ใช้เพื่อปักลงไปยังพื้นที่ และสามารถมองเห็นพื้นที่นั้นในระยะ 1600 หน่วย นาน 6 นาที สามารถซื้อได้ในราคา...