HoN เปิดขายของที่ระลึกแล้ว!
Hon เปิดขายของที่ระลึกแล้ว! S2game ร่วมกับ Splitreason ได้เปิดบริการร้านขายของที่ระลึกออนไลน์จากเกมส์ HoN แล้วครับ โดย splitreason...