ชวนเพื่อนๆ มาช่วยแปลเนื้อหาเกมส์ HoN
เนื่องจากช่วงนี้ไม่มีเวลาแปล และอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ เลย จึงอยากชวนเพื่อนๆ ที่สนใจต้องการจะช่วยแปลเนื้อหาเกมส์...