Ward of Revelation | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 11 29th, 2009
 Ward of Revelation

Ward of Revelation

กดใช้เพื่อปัก Ward ไปยังพื้นที่เป้าหมาย

Ward มีความสามารถในการมองเห็นในระยะ 200 หน่วย

สามารถมองเห็นยูนิตที่หายตัวในระยะ 800 หน่วย

Ward อยู่ได้นานเป็นระยะเวลา 3 นาที

ราคา: 200

แสดงความคิดเห็น