Staff of the Master | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 12 1st, 2009
 Staff of the Master

Staff of the Master

+10 Strength
+10 Agility
+10 Intelligence
+200 Max Health
+150 Max Mana
ฮีโร่ที่สวมใส่ไอเทมนี้ส่วนใหญ่ จะได้รับความสามารถของสกิล Ultimate เพิ่มขึ้น
ราคา: 1100

ไอเทมที่ต้องการ

Mighty Blade
Mighty Blade
ราคา: 1000
Neophyte's Book
Neophyte’s Book
ราคา: 1000
Glowstone
Glowstone
ราคา: 1200


ราคารวมทั้งสิ้น: 4300

แสดงความคิดเห็น