Shrunken Head | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 11 30th, 2009
 Shrunken Head

Shrunken Head

+10 Strength
+24 Damage
เมื่อกดใช้ไอเทม ผู้สวมใส่สามารถป้องกันสกิลจากศัตรูได้นาน 10 วินาที ทุกๆครั้งที่มีการใช้ไอเทม ระยะเวลาจะลดลง 1 วินาที และ Cooldown จะลดลง 5 วินาที
Cooldown: 80 วินาที
ระยะเวลาของป้องกันสกิลไม่สามารถลดเหลือน้อยกว่า 5 วินาที และ Cooldown ไม่สามารถลดลงต่ำกว่า 55 วินาที
ราคา: 1300

ไอเทมที่ต้องการ

Mighty Blade
Mighty Blade
ราคา: 1000
Warhammer
Warhammer
ราคา: 1600


ราคารวมทั้งสิ้น: 3900

แสดงความคิดเห็น