Frostwolf’s Skull | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 12 2nd, 2009
 Frostwolf’s Skull

Frostwolf’s Skull

+25 Strength
+25 Agility
+25 Intelligence
+10 Damage
+200 Max Health
+150 Max Mana
เมื่อผู้สวมใส่ไอเทมโจมตี หรือร่ายเวทย์ใส่ศัตรู จะทำให้ศัตรูมีความเร็วในการโจมตีลดลง -20 หน่วย และเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นระยะเวลา 3 วินาที
ราคา: 200

ไอเทมที่ต้องการ

Icebrand
Icebrand
ราคา: 2400
Blessed Orb
Blessed Orb
ราคา: 2100
Glowstone
Glowstone
ราคา: 1200


ราคารวมทั้งสิ้น: 5900

แสดงความคิดเห็น