Frostburn | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 12 19th, 2009
 Frostburn

Frostburn

+21 Strength
+21 Agility
+10 Damage
+25 ความเร็วในการโจมตี
+14% ความเร็วในการเคลื่อนที่
ทุกครั้งที่โจมตีศัตรู จะทำให้ศัตรูมีความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 15% เป็นระยะเวลา 2.5 วินาที
ราคา: 0

ไอเทมที่ต้องการ

Firebrand
Firebrand
ราคา: 2200
Icebrand
Icebrand
ราคา: 2200


ราคารวมทั้งสิ้น: 4400

แสดงความคิดเห็น