Bound Eye | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 11 28th, 2009
 Bound Eye

Bound Eye

สามารถมองเห็นยูนิตที่หายตัว ไอเทม และ ward ได้ภายในระยะ 1100
ไอเทมจะตกเมื่อผู้สวมใส่ถูกฆ่า
ราคา: 700
แสดงความคิดเห็น