เปรียบเทียบฮีโร่ Hellbourne (Intelligence) กับ ฮีโร่ DotA | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 10 29th, 2009


เปรียบเทียบฮีโร่ Hellbourne (Intelligence) กับ ฮีโร่ DotA

ดูตารางเปรียบเทียบฮีโร่ระหว่าง HoN กับ DotA ฝั่ง Hellbourne – Intelligence

Hellbourne – Intelligence

Defiler = Krobelus
Demented Shaman
=
Shadow Priest
Voodoo Jester = Witch Doctor
Puppet Master = N/A
Hellbringer = Warlock
Torturer = Tormented Soul
Wretched Hag = Queen of Pain
Succubus = Bane Elemental
Plague Rider = Lich
Soul Reaper = Necrolyte
แสดงความคิดเห็น