Tundra | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 03 7th, 2011
 Tundra

Tundraเผ่า: Legion

ประเภท: Strength


Strength: 23เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +2.2
Agility: 18เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +1.6
Intelligence: 16เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +1.9

Attributes


Health: 587Health Regen: 1.94
Mana: 208Mana Regen: 0.65
Movement Speed: 305

การโจมตี


โจมตีแบบ: Melee
ระยะการโจมตี: 128
Damage: 33 – 37
Cooldown ของการโจมตีแต่ละครั้ง: 1.45 วินาที
โจมตี 0.69 ครั้งต่อวินาที

การป้องกัน


Armor: 4.1

รายละเอียดสกิล

Piercing Shards

Piercing ShardsTundra สามารถควบคุมน้ำแข็ง เปลี่ยนให้เป็นหนามแหลม ปล่อยคลื่นหนามในแนวโค้งใส่ศัตรู และยังทำลายต้นไม้ได้อีกด้วย

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ศัตรูและพื้นที่เป้าหมาย
ชนิด: Superior Magic
Range: 1300
Mana cost: 120
Cooldown: 13 วินาที
- ทำ Damage ใส่ศัตรูเท่ากับ 90/120/150/180 หน่วย เป็นทั้ง Magical และ Physical Damage
- สามารถใช้ทำลายต้นไม้ได้


Call of Winter

Call of Winterขอความช่วยเหลือจากสัตว์ป่า Shiver และ Coeurl ซึ่งออกมาช่วยชั่วระยะเวลาหนึ่ง

สกิลเรียกใช้


Mana cost: 25
Cooldown: 40 วินาที
- เรียก Shiver และ Coeurl ออกมาช่วยเป็นระยะเวลา 60 วินาที
- เรียก Coeurl ออกมาช่วยได้ตั้งแต่สกิลเลเวล 2 ขึ้นไป

Shiver


- มี Health เท่ากับ 100/100/200/200
- มีความเร็วในการเคลื่อนที่เท่ากับ 270/270/400/400
- การโจมตีแบบกระจายไม่มีผลต่อ Shiver
- ระยะในการมองเห็นเพิ่มขึ้นตามแต่ละเลเวล
- สามารถล่องหนได้ชั่วขณะ เมื่ออัพเลเวล 3

Coeurl


- มี Health เท่ากับ 0/400/400/500
- มีความเร็วในการเคลื่อนที่เท่ากับ 350
- เมื่อโจมตี จะทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 0/20/20/35% และโจมตีได้ช้าลง 0/20/20/35


Cold Shoulder

Cold Shoulderพุ่งเข้าชนใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ศัตรูเป้าหมาย
ชนิด: Physical
Range: 300/400/500/600
Mana cost: 40
Cooldown: 12 วินาที
- พุ่งเข้าชนศัตรู ทำ Damage ใส่ศัตรูเท่ากับการโจมตีปกติ
- ศัตรูถูกน้ำแข็งปกคลุมนาน 8 วินาที
- หากโจมตีศัตรูที่ถูก Cold Shoulder อยู่ ยูนิตที่โจมตีจะมีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 15/30/45/60
- ผู้โจมตีจะได้ผลของ Cold Shoulder เช่นกัน นาน 2 วินาที


Avalanche

AvalancheTundra สามารถควบคุมภูเขาน้ำแข็ง เรียกออกมาปะทะใส่ศัตรู และทำให้ศัตรูกระเด็นออกจากระยะรอบๆ

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ศัตรูเป้าหมาย
ชนิด: Superior Magic
Range: 600
Mana cost: 150/175/200
Cooldown: 80/75/70 วินาที
- ทำ Damage ใส่ศัตรูเท่ากับ 200/250/300 หน่วย และ Stun ศัตรูเป็นระยะเวลา 3/3.5/4 วินาที
- ผลักศัตรูในระยะ 240 หน่วยกระเด็นออกไป ทำ Damage ใส่ศัตรูเท่ากับ 100/200/300 หน่วย
- ศัตรูโจมตีช้าลง 50 หน่วย และเคลื่อนที่ช้าลง 50% นาน 2/3/4 วินาที

แสดงความคิดเห็น