Aluna | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 04 3rd, 2011
 Aluna

Alunaเผ่า: Legion

ประเภท: Intelligence


Strength: 16เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +2.0
Agility: 18เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +1.8
Intelligence: 22เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +2.8

Attributes


Health: 454Health Regen: 1.73
Mana: 286Mana Regen: 0.89
Movement Speed: 300

การโจมตี


โจมตีแบบ: Ranged
ระยะการโจมตี: 600
Damage: 25 – 31
Cooldown ของการโจมตีแต่ละครั้ง: 1.32 วินาที
โจมตี 0.76 ครั้งต่อวินาที

การป้องกัน


Armor: 2.52

รายละเอียดสกิล

Emerald Lightning

Emerald LightningAluna ปล่อยพลังสายฟ้า ซึ่งสามารถชิ่งใส่ฮีโร่ได้หลายตัว, ขโมย Attack speed และทำให้ศัตรูติด Stun

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ศัตรู
ชนิด: Magic
Range: 625
Mana cost: 100/110/120/130
Cooldown: 15/14/13/12 วินาที
- ศัตรูติด Stun นาน 1 วินาที + 0.5 วินาที/หนึ่งชิ่ง (ดังนั้นศัตรูที่ถูกชิ่งตัวสุดท้ายจะ Stun นานที่สุด)
- ศัตรูหนึ่งตัวโดนสกิลนี้ชิ่งใส่ได้เพียงครั้งเดียว
- ขโมยความเร็วในการโจมตี (Attack Speed) จากศัตรู 14/17/20/23 เป็นระยะเวลานาน 5 วินาที
- สามารถชิ่งใส่ศัตรูได้จำนวน 2/3/3/4 ตัว

ผลจาก Emerald Red:

- ศัตรูที่ถูกชิ่งตัวสุดท้าย จะติด Stun นานเป็น 2 เท่า
- ขโมย Attack Speed ได้นานขึ้นเป็น 8 วินาที


Power Throw

Power ThrowAluna สามารถขว้างอาวุธโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยความรวดเร็ว และแม่นยำ

สกิลเรียกใช้


ชนิด: Magic
Range: 1700
Mana cost: 100/110/120/130
Cooldown: 10 วินาที
- ขว้างอาวุธใส่ศัตรูทำ Damage 140/210/280/350 หน่วย และความรุนแรงจะลดลง 10% ต่อทุกๆศัตรูที่โดนสกิลนี้
- อาวุธที่ขว้างมีรัศมี 125 หน่วย
- ทำลายต้นไม้ในรัศมี 65 หน่วย
- สามารถมองเห็นพื้นที่ได้นาน 3 วินาที ในระยะ 800 AoE หลังจากใช้สกิล

ผลจาก Emerald Red:

- Power Throw มี range กว้างขึ้น
- Damage ของสกิลจะไม่ถูกลดลง


Deja Vu

Deja VuAluna มองเห็นอดีตและอนาคต เธอสามารถเลือกที่จะไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้

สกิลเรียกใช้กับตัวเอง


Mana cost: 100/110/120/130
Cooldown: 30 วินาที

สกิลนี้กดใช้ได้ 3 ขั้น:

- ขั้นที่ 1: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (Movement Speed) 25/30/35/40% นาน 3/3.5/4/4.5 วินาที
- ขั้นที่ 2: สร้างร่างเงาเดินกลับไปตามเส้นทางเดิมที่เดินผ่านมาได้นาน 3/3.5/4/4.5 วินาที
- ขั้นที่ 3: Teleport ไปยังตำแหน่งที่ร่างเงาอยู่

ผลจาก Emerald Red:

- ได้ unit walking เพิ่มขึ้น
- เมื่อร่างเงาเดินผ่านศัตรู จะทำให้ศัตรูถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่ (Movement Speed) ทำให้เดินช้าลง


Emerald Red

Emerald Redด้วยพลังจันทราจากมรกตของ Aluna ที่เธอสวมใส่ ทำให้ช่วยเพิ่มพลัง และความสามารถให้กับเธอ

สกิลเรียกใช้กับตัวเอง


ชนิด: Superior Magic
Mana cost: 75/100/125
Cooldown: 0.5 วินาที
- แต่ละชาร์ต จะเพิ่มความสามารถให้กับสกิลอื่นได้ 1 สกิล และมีผลเป็นระยะเวลา 10 วินาที
- ได้รับชาร์ตเพิ่มทุกๆ 60/50/40 วินาที
- การใช้สกิลนี้แต่ละครั้ง จะทำให้ชาร์ตถูกใช้ไปครั้งละ 1 ชาร์ต และสกิลอันถัดไปจะถูกเพิ่มความสามารถ

แสดงความคิดเห็น