Currently Browsing: Recipes
Iron Shield
Iron Shield
+6 Agility ป้องกัน Damage ทุกครั้งที่โดนโจมตีจากฮีโร่ได้ 20 หน่วย แต่ถ้าเป็นการโจมตีจากฮีโร่ Ranged จะป้องกันได้ 10 หน่วย แต่ถ้าถูกโจมตีจากครีป...
Read More of Iron Shield
Kuldra’s Sheepstick
Kuldra’s Sheepstick
+10 Strength +10 Agility +35 Intelligence +200% Mana Regeneration เมื่อใช้ไอเทม จะเปลี่ยนร่างศัตรูเป้าหมายทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เป็นเวลา 3.5...
Read More of Kuldra’s Sheepstick
Restoration Stone
Restoration Stone
+40 Damage +4 Health Regeneration +200% Mana Regeneration เมื่อใช้ไอเทม จะลบล้างค่า Cooldown ของสกิลทั้งหมด Mana cost: 375 Cooldown: 210 วินาที ราคา: 1875 ไอเทมที่ต้องการ Sustainer ราคา:...
Read More of Restoration Stone
Barrier Idol
Barrier Idol
+10 Health Regeneration +10 Magic Armor เมื่อใช้ไอเทม จะสร้างเกราะป้องกัน Magic Damage ให้กับตนเองและฮีโร่ฝ่ายเดียวกันในรัศมี 500 นาน 8 วินาที เกราะสามารถป้องกัน...
Read More of Barrier Idol
Stormspirit
Stormspirit
+10 Intelligence +150% Mana Regeneration +25 ความเร็วในการเคลื่อนที่ เมื่อใช้ไอเทม จะทำให้เป้าหมายติดกับดักอยู่ในพายุไซโคลนนาน 2.5 วินาที Range:...
Read More of Stormspirit
Puzzlebox
Puzzlebox
+6 Strength +15 Intelligence เมื่อใช้ไอเทม จะสร้าง Puzzlebox Mauler และ Puzzlebox Wizard ขึ้นมาอยู่ในการควบคุม เป็นระยะเวลา 35 วินาที มีความสามารถในการลด...
Read More of Puzzlebox
Nome’s Wisdom
Nome’s Wisdom
+6 Strength +6 Agility +16 Intelligence +10 Damage +100% Mana Regeneration Aura +1 Mana Regen และ +4 Armor ให้กับตนเองและยูนิตฝ่ายเดียวกันในรัศมี 800 เมื่อมีการใช้สกิลใดๆ จะเพิ่ม...
Read More of Nome’s Wisdom
Astrolabe
Astrolabe
+5 Strength +5 Agility +5 Intelligence +5 Armor Aura +3 Health Regen ให้กับตนเองและฮีโร่ฝ่ายเดียวกันในรัศมี 600 เมื่อใช้ไอเทม จะเพิ่ม Health และ +2 Armor ให้ฮีโร่ฝ่ายเดียวกันในรัศมี...
Read More of Astrolabe
Tablet of Command
Tablet of Command
+6 Strength +6 Agility +16 Intelligence เมื่อใช้ไอเทม จะผลักยูนิตเป้าหมายออกไปในทิศตรงข้ามเป็นระยะ 500 Range: 800 Mana cost: 25 Cooldown: 25 วินาที ราคา: 500 ไอเทมที่ต้องการ Major...
Read More of Tablet of Command
Abyssal Skull
Abyssal Skull
+15% Base Damage +0.8 Mana Regeneration +5 Armor Aura ดูดเลือด 15% ให้กับตนเองและฮีโร่ Melee ฝ่ายเดียวกันในรัศมี 900 ราคา: 300 ไอเทมที่ต้องการ Ring of the Teacher ราคา:...
Read More of Abyssal Skull